ESCENES DE MATRIMONI

Estrenada el mes d’abril de 2018 al Teatre Akademia

Espectaculosbcn

Critica El Periódico

Critica EnPlatea 2018